RDS met RadioTeXX en WebTeXX

RadioTeXX

RadioTeXX maakt het voor radio-stations mogelijk om het complete RDS-verkeer te beheren en alle RDS-berichten automatisch naar de RDS-encoder te versturen. Het programma kan zowel op een standalone PC als in een netwerkconfiguratie geïnstalleerd worden.

RadioTeXX versie 3.5 beschikt over een uitgebreide module voor gebruikers- beheer. De gebruiker kan zowel de RDS-data als de planning vanaf elke werkplek in een netwerk aanpassen. Via de TMC-module kan dynamische TMC verstuurd worden naar auto-navigatiesystemen.

 

Drie modules voor optimale controle over RDS:

  • RadioTeXX Administrator voor het beheren van algemene, gebruikers- en stationsinstellingen
  • RadioTeXX Manager voor het plannen van alle RDS-functies voor één of meerdere stations.
  • RadioTeXX Engine verzorgt de verbinding tussen de RadioTeXX software en de RDS-encoder.

RDS functies

PS - Program Service name
RT - RadioText
PTY- Program Type
TA - Traffic Announcement identification
TP - Traffic Program identification
AF - Alternative Frequencies list

Via hardware-contacten kan de TA-bit, speciale teksten of zelfs complete rouleersets geactiveerd worden. Behalve standaardteksten zoals stationsnaam, frequentie en telefoonnummer kunnen ook teksten zoals het weerbericht, aktueel nieuws, data verstuurd via SMS of zelfs titelinformatie vanuit een uitzendautomatiserings-systeem doorgegeven worden.

 

RDS online met WebTeXX

Voor de koppeling naar het internet is WebTeXX ontwikkeld. Dezelfde data die naar de RDS-encoder gestuurd wordt, kan nu ook in XML naar een internetpagina worden verstuurd.